Rada Nadzorcza

Kłos Janusz - przewodniczący Rady Nadzorczej,
Kocioł Adam - zastępca przewodniczącego RN
Ostrowski Józef - sekretarz RN
Sprycha Stanisław - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Lewandowski Wiesław - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Grabowski Henryk i Zieliński Zbigniew - członek rady Nadzorczej
Rafał Mamot
Marcin Wiśniewski

Siedziba firmy i administracja:
86-212, Stolno 105 tel. 56 676 51 99 tel. 56 686 51 06
Piekarnie:
Stolno tel. 56 686 51 46 Gorzuchowo tel. 56 686 55 12
Magazyny towarów masowych:
Stolno tel. 56 676 51 99 Papowo biskupie tel. 56 676 81 06